Медицинска облека и болнички постелнина

1.Медицинска облека                                                        2.Медицинска постелнина

а) хируршка одело ( панталони и туника)                       а) болнички чаршави и компреси  во различни
б) хируршки мантил ( со и без преклоп)                             димензии
состав: 100% памук                                                             состав: 100% памук
боја: зелена                                                                        боја: бела, зелена и темно сина